Burning love (New Castle, Vaduz, 19.20.2013)
Ausschnitt aus der DVD: ‘W’n’B Rückblick 2013’

Old time rock and roll (New Castle, Vaduz, 19.20.2013)
Ausschnitt aus der DVD: ‘W’n’B Rückblick 2013’

Whatever you want (New Castle, Vaduz, 19.20.2013)
Ausschnitt aus der DVD: ‘W’n’B Rückblick 2013’